Svårt att få lån

Svårt att få lån är det många som drabbas av. Men idag finns det banker som lånar ut pengar till personer som har svårt att få låna pengar.

Svårt att få lån? – Betalningsanmärkning

Det kan finnas flera olika anledningar till det är svårt att få lån. Den mest utpekade orsaken är betalningsanmärkning, som många tyvärr drabbas av. Betalningsanmärkning uppfattas som något fult. Men sanningen är att många betalningsanmärkningar har naturliga orsaker. Missförstånd om betalningsvillkor, betalningspåminnelse som kommit bort, en längre resa, sjukdom eller att det råder tvist om skulden kan vara orsaken till en betalningsanmärkning.

I många fall är skulden som orsakat betalningsanmärkningen förhållandevis små summor. En bortglömd inbetalning på 1200 kr kan ge upphov till en betalningsanmärkning. Följden är att det blir svårt att få lån, går inte hyra film och inte heller beställa telefonabonnemang.

Svårt att få lån för projektanställda.

De som är projektanställda har svårt att få lån. De flesta banker kräver fast arbete, tillsvidareanställning, för att få ansöka om lån.

Bankerna har inte hängt med i utvecklingen. Arbetsmarknaden förändras. Det finns många fler projektanställningar än förr. Antalet fasta anställningar minskar. Och de som har tillsvidareanställning har fått uppleva de senaste åren att fastarbete är inte lika fast och säkert som förr.

Egna företagare har också svårt att få lån.

Småföretagare har ofta ojämn inkomst. Denna ojämnhet tolkar banker som att småföretagare har svårare för att betala tillbaka sina lån. De har inte tittat ordentligt på orsaken. Det finns skatterättsliga skäl till att taxerade inkomst är ojämn. En annan orsak är att visa år måste småföretagare göra nyinvesteringar för att klara framtiden. Nyinvesteringar är positivt då det utvecklar verksamheten och ökar möjligheten att tjäna mer pengar i framtiden. Men återigen tokar banker detta som en ekonomisk svaghet, att de har svårt för att betala tillbaka lånen.

Lösningen på problemet med att få lån.

BlueStep och Bank2 är lånar ut pengar till personer som har svårt att få lån av banker och finansbolag som arbetar efter gamla mönster.

Deras honnörsord att de hellre tittar på framtiden än vad som varit. Det är bra. Det är så en verksamhet som att låna ut pengar ska fungera.

Rapporter visar på att BlueStep och Bank2 har mindre kreditförluster än banker som driver traditionell verksamhet. Med andra ord är ovanstående personer som nämns tidigare bättre betalningsförmåga än bankernas vanliga kunder.

Nackdelen med lösningen som BlueStep och Bank2 arbetar efter.

Trots att BlueStep och Bank2 uppges har lägre kreditförluster än vanliga banker har de hög ränta på sina lån. För att få lån måste man ha en bostad som belånas. Räntan tycks ligga mellan 7 till 10%. Det är mycket för ett lån där bostaden är säkerhet för lånet.

Om kunderna har sämre betalningsförmåga kan man förstå att de måste ta ut högre ränta. Men då de inte tycks ha problem med återbetalningen borde räntan sänkas rejält.

Samtidigt är det bra att det går att få lån. I vissa situationer kan det ändå vara en fördel att få ett lån än att bli helt nekad till lån.

Ett annat kreditmarknadsbolag som arbetar efter samma mönster är LÅNETT.

Lån utan säkerhet

SveaDirekt erbjuder personer som har svårt att få lån, de erbjuder privatlån utan säkerhet. Kan vara ett alternativ om man inte har en bostad som går att belåna.

Hoppas att du har blivit lite klokare och fått mer information om ”svårt att få lån” efter läst denna text.
Det finns en annan sida som också tar upp liknande ämne, här.